İLAÇ ARA
Tüm Ürünler (Alfabetik Olarak Listelenmiştir)
Ürün Adı Etken Madde Ürün Özellikleri
Mancozeb + Dimethomorph ADANUS® MZ 69 WP, “dimethomorf” ve” mancozeb ” maddelerini ihtiva eden, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip çift etkili bir fungisittir.
Pyrimethanil ADROİT® 300 SC, kontak ve translaminar özellikte bir fungisittir. Domates ve bağda kurşuni küf ile elmada kara leke hastalıklarına karşı başarıyla kullanılır.
Azoxystrobin ADVICE® 250 SC, "Azoxystrobin" etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup, etki mekanizmasına göre Grup C3-11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.
% 44 Akrilik Polimer Bitkileri ve meyveleri olumsuz iklim koşullarından korur.Güneş yanıklığını önler, hassas çeşitlerde haziran dökümünü azaltır , bitkilerdeki nem kayıplarını asgariye indirir, ilkbahar geç donlarından korur.
Mancozeb Kontak etkili, koruyucu bir fungisittir. Etki mekanizmasından dolayı ilaç, hastalık görülmeden önce kullanılmalı ve ilaçlı mahlül ile yeşil aksam iyi bir şekilde kaplanmalıdır.
Ethephon Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır.
Clethodim Geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla, kendi gelene karşı kullanılan bir ilaçtır.
Quizalofop-P-ethyl AZZORA® 5 EC, “quizalofop-P-ethyl” etkili maddesini ihtiva eden, yaprak yüzeyinden alınan, çıkış sonrası kullanılan sistemik selektif bir yabancı ot ilacıdır.
Oxamyl BANNER® 240SL Oxamyl etkili maddesini ihtiva eden bir nematod ilacıdır.
Hymexazol BLOCKER® 36SL, "hymexazol" etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup,etki mekanizmasına göre Grup A3-32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.
% 13 Kalsiyum Oksit
Cyromazine Sineklerin dahil olduğu “diptera” sınıfı zararlıların larva mücadelesinde kullanılan, sistemik özelliklere sahip “böcek büyüme düzenleyici (IGR) bir insektisittir.
Buprofezin DESPOT®, buprofezin etkili maddesini içeren “böcek büyüme düzenleyicisi” (IGR) bir insektisit olup, temas ve mide yoluyla etkilidir.
% 12 Kalsiyum Oksit
Glyphosate "Glyphosate” etkili maddesini ihtiva eden bir yabancı ot ilacıdır . Etkili madde, yabancı otların yaprak ve sürgünlerden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarına kadar taşınır.
Famoxadone + Cymoxanil ERIAPRO®, "Famoxadone + Cymoxanil" etkili maddelerini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup, etki mekanizmasına göre Grup 27, C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.
Kresoxim-methyl FORECAST® 50 WG, kresoxim-methyl terkipli, koruyucu bir fungisittir. Yaprak dokuları içinde hareket kabiliyetine sahiptir (Translaminar etki).
% 3 Üre Azotu, % 27 Fosfor , % 18 Potasyum
%3 Nitrat Azotu, % 30 Fosfor , % 5 Çinko
Bifenthrin FULLSTAR® 100 EC, sentetik Piretroid bifenthrin etken maddesini içeren, temas ve mide yoluyla haşereleri kontrol eden, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahip bir insektisittir.
4.8 Ortho Ortho , 1.2 Ortho para Şelatlı Demir
%3 Üre Azotu , % 32 Potasyum Oksit
Pymetrozin Yaprak biti ve beyaz sinekle mücadelede seçici bir insektisit. Mükemmel ve uzun süreli etkilidir. Çevreye ve faydalılara zarar vermez. Üründe kalıntı problemi yaratmaz.
Spirodiclofen Spirodiclofen etkili maddesini içeren yüksek etkili yeni nesil güçlü bir akarisittir.
MCPA + Dicamba HİACE® 420 SL, yabancı otların çıkışından sonra tatbik edilir. Beklenen üstün sonuçların alınması için yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde uygulanmalıdır.
Pendimethalin IMPETUS® 330 EC, köklerden ve yapraklardan alınan pendimethalin etkili maddeli selektif bir herbisittir. Otlar çimlendikten veya topraktan çıktıktan kısa süre sonra ölürler.
Buprofezin JACKPOT®, buprofezin etkili maddesini içeren “böcek büyüme düzenleyicisi” (IGR) bir insektisit olup, temas ve mide yoluyla etkilidir.
Glufosinate ammonium “Glufosinate ammonium” etkili maddesini ihtiva eden bir yabancı ot ilacıdır . Etkili madde, yaprak ve sürgünlerden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarına kadar taşınır.
Cyprodinil JUMPER® 50 WG, elmada karaleke ve kayısıda çiçek monilyası hastalıklarına karşı kullanılan, “methionine “ biosentezine engelleyerek çalışan sistemik bir ilaçtır.
Tralkoxydim JUSTICE® 250 SC, “Tralkoxydim” etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup,etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir yabancı ot ilacıdır.
Tebuconazole Koruyucu ve tedavi edici üstün özellikleri haiz "triazol” grubundan, sistemik bir fungusit olup, yeşil aksama tatbik edilir. Kısa sürede yeşil aksam tarafından absorbe edilir.
Thidiazuron + Diuron LECTURE®, pamuk hasadından 10-14 gün önce uygulanan ve yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir ilaçtır.
Emamectin benzoate MEDLEY® 5 SG, lepidoptera larvalarında sinir uyarılarını bloke ederek etki eden ve bu şekilde larvalara karşı yüksek etkisi olan bir insektisittir.
İmidacloprid MERİVA®, ilacının etkili maddesi olan imidacloprid, haşereler üzerinde mide ve kontak yolla etkili olan sistemik bir kimyasaldır ve zararlıların santral sistemi üzerinde etki eder.
Harmanlanmış NP Gübresi
Pyridaben MITEOUT® 20WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özellikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir.
Azotlu Gübre Çözeltisi
Bitkisel Menşeli Amino Asit
Difenoconazole + Propiconazole NEBULA® 300 EC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Penconazole Bağda genel olarak kullanılan diğer fungusit ve insektisitlerle karışım şeklinde kullanılabilir. Gerekli hallerde, yeni bir ilaçla uygulamalardan önce karışabilirlik testi yapılması önerilir.
Bifenthrin NEMAMECTİN®, ilacının etkili maddesi olan “bifentrin” sentetik piretroid grubundan bir insektisit olup,haşereleri kontak ve mide yoluyla kontrol eder.
Hexythiazox NEMASORUN® 5 EC, temas ve mide yoluyla etkili bir kırmızı örümcek ilacı olup, kırmızı örümceklerin nimfleri ilaçla temas veya ilaçlı bitki aksamına temas ettiklerinde ölürler.
Chlorothalonil NEMASTAR® 500 SC, geniş etki alanlı kontak etkili bir fungisittir. Bu nedenle ilaçtan en yüksek başarı, hastalık başlamadan önce yapılan koruyucu uygulamalardan elde edilir.
Clodinafop-propargyl NEOPLAN® 080 EC, buğdayda yabani yulaf = şifanak mücadelesinde düşük dozda kullanılan (30 ml/da), etkili ve ekonomik bir yabancı ot ilacıdır.
Clethodim Geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla, kendi gelene karşı kullanılan bir ilaçtır.
Pyridaben ONSET® 20 WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özellikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir.
Fosthiazate ONWARD® 10G Fosthiazate etkili maddesini ihtiva eden bir nematod ilacıdır.
Fenbutatin oxide ORDEAL® 550 SC, kontak etkili bir akarisittir. Kırmızı örümceklerin ergin ve nimfleri üzerinde etkilidir. Zararlının ölümü ilacı aldıktan 4 ila 5 gün sonra meydana gelir.
Acetamiprid PLAN® 20 SP, sistemik özellikleri haiz güçlü bir insektisit olup, uygulamadan sonra bitki bünyesine dahil olarak zararlılara karşı bitkiyi başarıyla korur.
Diethofencarb + Carbendazim PLAYER® 500 SC, domateste ve bağda kurşuni küf (Botrytis cinerea) mücadelesinde kullanılan çift etkili maddeli sistemik bir fungisittir.
Mancozeb + Metalaxyl Rezidüel ve sistemik özelliklere sahiptir. Sistemik bir fungusit olan Metalaxyl, 30 dakikada yeşil aksam tarafından alınır ve bitki öz suyu ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır.
Kresoxim-methyl REPLETE® 50 WG, kresoxim-methyl terkipli, koruyucu bir fungisittir. Yaprak dokuları içinde hareket kabiliyetine sahiptir (Translaminar etki).
Lambda-cyhalothrin ROBİN® 5 EC, sentetik piretroid Lambda-cyhalothrin etken maddesini içeren, temas ve mide yoluyla haşereleri kontrol eden, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahip bir insektisittir.
Lufenuron SCOOTER® 50 EC, kitin sentezini engelleyerek etkili olan bir insektisittir. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder.
Clofentezine SEEBUS® 500 SC, temas ve mide yoluyla etkili bir kırmızı örümcek ilacı olup, ilaç direk yumurtalara püskürtüldüğünde yumurtalar açılmaz.
Mesotrione SEGMENT® 480SC, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancıotları başarıyla kontrol eden, bir yabancıot ilacıdır.
Nicosulfuron SELDOM®, mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla, bazı geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır, güvenli olarak kullanılabilir.
Spinosad SIENA® 480 SC Spinosad etkili maddesini ihtiva eden bir böcek ilacıdır.
Difenoconazole SİNOCORE® 250 EC, koruyucu ve tedavi edici üstün özelliklere haiz “ triazol” grubundan sistemik bir fungisittir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa sürede yaprağın her tarafına taşınır.
Abamectin SPECTİN® 1.8 EC, akarisit-insektisit özellikleri haiz bir ilaç olup, mide ve kontak yolla etkilidir. Narenciye’de; Pas böcüsü için, zararlı kesafeti görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır.
Epoxiconazole + Carbendazim TENDANCE® 250 SC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Chlorothalonil THEWALL® 75WP geniş etki alanlı kontak etkili bir fungisitttir. Bu nedenle ilaçtan en yüksek başarı, hastalık başlamadan önce yapılan koruyucu uygulamalardan elde edilir. İlaçlı mahlul ile bitkilerde iyi bir kaplama yapılması tavsiye edilir.
İmidacloprid THUNDERBOLT®, etkili maddesi imidacloprid olan, haşereler üzerinde mide ve kontak yolla etkili sistemik bir tohum ilacı insektisittir. Zararlıların santral sinir sistemi üzerinde etkilidir.
Pyriproxifen TIGUAN 10 EC embriyo ve ergin oluşumunu durdurucu etkiye sahip “böcek büyüme düzenleyicisi” (IGR) bir ilaçtır. Etkisini 20-30 gün süreyle korur. İlaçlı bitkilerde mevcut bulunan ya da sonradan bırakılan yumurtalar açılmaz. İlaç, larva ve nimfl
Fenbutatin oxide TOURMITE® 550 SC, kontak etkili bir akarisittir. Kırmızı örümceklerin ergin ve nimfleri üzerinde etkilidir. Zararlının ölümü ilacı aldıktan 4 ila 5 gün sonra meydana gelir.
Tribenuron-methyl TURBOT® , Tribenuron-methyl terkipli, buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde düşük dozda kullanılan, selektif ve topraktaki kalıcılığı kısa olan bir herbisittir.
Cymoxanil UPGRADE® 50 WP, “cymoxanil” etkili maddesini ihtiva eden sistemik etkili bir fungisittir. Arbiter,Thewall gibi koruyucu fungusitlerle mükemmel bir kombinasyon oluşturur.
Difenoconazole + Propiconazole WEAPON® 300 EC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Hexythiazox WINNER® 5 EC , “Hexythiazox” etkili maddesini ihtiva eden bir B.K.Ü. olup,etki mekanizmasına göre Grup 10 A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir.
Etoxazole ZIDANE 10SC, kontak etkili bir kırmızı örümcek ilacıdır (Akarisit). Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etkili olur.