ÜRÜNLER
WINNER® 5 EC

AKARİSİT / Kırmızı Örümcek İlacı (EC)
Litrede 50 gram Hexythiazox ihtiva eder.
Genel Bilgi WINNER® 5 EC , “Hexythiazox” etkili maddesini ihtiva eden bir B.K.Ü. olup,etki mekanizmasına göre Grup 10 A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir.
Kullanım Şekli Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcısını faaliyete geçiriniz. Gerekli miktarda ilacı ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırarak aletin deposuna boşaltınız. İlaçlama aletinin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak, depo seviyesine kadar su ilave edilir. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlamaya başlamadan evvel memelerin düzgün çalışması temin edilmelidir. Uygulama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. Her türlü pülverizatörle yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yapılırken yaprak altlarının da ilaçlı mahlul ile teması için sıra arası memelerin takılması önerilir. Meyve ağaçlarında, genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra 1. ilaçlama yapılmalı, zararlı kesafetine göre ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlacın ergin etkisi nispeten düşük olduğu için ergin populasyonu artış göstermeden ilaçlamaya geçilmelidir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını engellemek için WINNER® 5 EC ile azami 2 ilaçlama tavsiye edilir. Resmi tavsiyeler titizlikle riayet edilmelidir.
Karışabilirlik Durumu Bordo bulamacı ve kükürt gibi kuvvetli alkali reaksiyonlu ilaçlar hariç, yaygın olarak kullanılan bir çok tarım ilacı ile karışım halinde kullanılabilir.
Dikkat ESAS OLAN ETİKETTEKİ BİLGİLERDİR. KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA ETİKETİ OKUYUNUZ VE RESMİ TAVSİYELERE UYUNUZ.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR
Bitki Adı Kontrol Ettiği Zararlı veya Hastalıklar Uygulama Zamanı Doz
B. Süresi
Bağ İki Noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) yumurta, larva, nimf 50 ml/ 100 lt su
7 gün
Elma Avrupa Kırmızı Ör. (Panonychus ulmi) yumurta, larva, nimf 50 ml/ 100 lt su
7 gün
Pamuk Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) yumurta, larva, nimf 100 ml/da
-
Patlıcan Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) yumurta, larva, nimf 50 ml/ 100 lt su
1 gün
İLGİLİ BELGELER
Etiket Bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ