ÜRÜNLER
AZZORA® 5 EC

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) Emülsiyon Konsantre (EC)
Litrede 50 gram Quizalofop-P-ethyl İhtiva eder. LD50: 1182 mg/kg.
Genel Bilgi AZZORA® 5 EC, “quizalofop-P-ethyl” etkili maddesini ihtiva eden, yaprak yüzeyinden alınan, çıkış sonrası (post-em) kullanılan sistemik selektif (seçici) bir yabancı ot ilacıdır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır. Özellikle kaynaş (geliç) gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek, tamamen kurutur ve yeni sürgün vermesini önler. Toprakta kalıcılığı olmadığından münavebede sorun yaratmaz.
Kullanım Şekli AZZORA® 5 EC ile ilaçlama yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde iken (bu dönem Kanyaş için yabancı otların 30 cm ve 2-3 kardeşte, Köpek dişi ayrığı için ise 15-20 cm, oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile yapılır. İlaçlamada iyi bir kaplama-ilaçlama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu AZZORA® 5 EC, alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Dikkat ESAS OLAN ETİKETTEKİ BİLGİLERDİR. KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA ETİKETİ OKUYUNUZ VE RESMİ TAVSİYELERE UYUNUZ.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR
Bitki Adı Kontrol Ettiği Zararlı veya Hastalıklar Uygulama Zamanı Doz
B. Süresi
Ayçiçeği Darıcan (Echinocloa crus galli), Yapışkan ot (Seteria spp.), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon),Tilki kuyruğu, Çayır püskülü, Brom, Yabani arpa, Kara darı Otlar 3-4 yapraklı 100 ml/da
-
Bağ Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) Köpek dişi ayrığı 15-20cm, Kanyaş 2-3 kardeşteyken 100 ml/da
-
Domates Darıcan (Echinocloa crus galli), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) Otlar 3-6 yapraklı olunca 100 ml/da
-
Mercimek, Nohut, Fasulye Yabani yulaf (Avena spp.), Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.), Kendi gelen buğday, arpa (Triticum durum), (Hordeum vulgare), Adi ayrık (Agropyron repens) Otlar 2-4 yapraklı olduğunda 75-100 ml/da
-
Pamuk Kanyaş (Geliç) 20-30 cm olunca 75-100 ml/da
-
Soğan Kanyaş (Sorghum halepense), Darıcan (Echinocloa cruss-galli), Yapışkan ot (Seteria sp.) Soğan 15-20, Otlar 3-5 yapraklıyken 100 ml/da
-
Soya, Yerfıstığı Darıcan (Echinocloa crus galli), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Karadarı, Tilki kuyruğu, Yabani kuş yemi Otlar 3-6 yapraklı 100 ml/da
-
Şekerpancarı Darıcan (Echinocloa crus galli), Yabani yulaf (Avena fatua), Hububat halazası (Alopecurus myosuroides), Brom (Bromus tectorum) Otların 2-6 yapraklı olduğu devrede 75-100 ml/da
-
İLGİLİ BELGELER
Etiket Bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ