ÜRÜNLER
İMPETUS® 330 EC

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) Emülsiyon Konsantre (EC)
Litrede 330 gr. Pendimethalin İhtiva eder. LD50: 5000 mg/kg.
Genel Bilgi IMPETUS® 330 EC köklerden ve yapraklardan alınan pendimethalin etkili maddeli selektif bir herbisittir. İlaçtan etkilenen yabancı otlar, çimlendikten veya topraktan çıktıktan kısa süre sonra ölürler.
Kullanım Şekli Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen ekim derinliklerine riayet edilmeli, ilaçlama dekara tavsiye edilen doz üzerinden mütecanis olarak yapılmalıdır. İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır.

Ayçiçeği: En iyi sonuç, ilacın toprağa karıştırılması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarlanın keseksiz ve düzgün hazırlanmış olması gerekir. İlaçlamadan sonra ilacın toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinlikte diskli pulluk, tırmık veya rototiller ile yapılır.
Pamuk:, Tek uygulama şeklinde ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.
Patates, mısır, soğan: Bu bitkilerde ilaç uygulaması tohum ekiminden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Patates’te; patates ve yabancı otların çıkışından önce uygulanmalıdır. Mısırda; kullanımında kesinlikle toprağa karıştırma işlemi yapılmaz ve şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi amacıyla ekilen mısırlarda kullanmadan önce firmasına danışınız. Soğanda çıkış öncesi kullanıldığı gibi, soğanın 2 yapraklı devresinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak) iken de kullanılabilir. Yabancı otlar 1-2 yaprağı geçerse, etki düşer ve beklenen fayda sağlanmaz.
Fideden yetiştirilen domateslerde:
Domates fideleri ilaçlamayı takiben 2. ve 6. günler arasında dikilmelidir. Fide dikimi sırasında fide köklerinin ilaçlı tabakaya değmemesine özen gösterilmelidir. Kurak şartlarda ilaçlamayı takip eden 3-7 gün içinde 5-10mm. sulama yapılmalıdır. 

Karışabilirlik Durumu -
Dikkat ESAS OLAN ETİKETTEKİ BİLGİLERDİR.KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA ETİKETİ OKUYUNUZ VE RESMİ TAVSİYELERE UYUNUZ.

KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR
Bitki Adı Kontrol Ettiği Zararlı veya Hastalıklar Uygulama Zamanı Doz
B. Süresi
Ayçiçeği Darıcan, Çatalotu, Sirken, Çıkış öncesi 500 ml/da
-
Mısır Darıcan, Çatalotu, Sirken, Semizotu, Horozibiği Çıkış öncesi 500 ml/da
-
Pamuk Darıcan, Çatalotu, Sirken, Semizotu, Horozibiği Çıkış öncesi 500ml/da
-
Patates Yapışkan, Isırgan, Gelincik, Papatya Çıkış öncesi 500 ml/da
-
Sebze Domatesde genişyapraklı ot Dikimden 5-6 gün önce 500ml/da
-
Soğan Papatya, Gelincik, Yapışkan, Semizotu, Horozibiği, Sirken Çıkış öncesi 500ml/da
-
İLGİLİ BELGELER
Etiket Bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ