ÜRÜNLER
Herbisitler
Ürün Adı Etken Madde Ürün Özellikleri
Clethodim Geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla, kendi gelene karşı kullanılan bir ilaçtır.
Tribenuron-methyl TURBOT® , Tribenuron-methyl terkipli, buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde düşük dozda kullanılan, selektif ve topraktaki kalıcılığı kısa olan bir herbisittir.
Glyphosate "Glyphosate” etkili maddesini ihtiva eden bir yabancı ot ilacıdır . Etkili madde, yabancı otların yaprak ve sürgünlerden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarına kadar taşınır.
Pendimethalin IMPETUS® 330 EC, köklerden ve yapraklardan alınan pendimethalin etkili maddeli selektif bir herbisittir. Otlar çimlendikten veya topraktan çıktıktan kısa süre sonra ölürler.
Clethodim Geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla, kendi gelene karşı kullanılan bir ilaçtır.
Nicosulfuron SELDOM®, mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla, bazı geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır, güvenli olarak kullanılabilir.
Clodinafop-propargyl NEOPLAN® 080 EC, buğdayda yabani yulaf = şifanak mücadelesinde düşük dozda kullanılan (30 ml/da), etkili ve ekonomik bir yabancı ot ilacıdır.
Quizalofop-P-ethyl AZZORA® 5 EC, “quizalofop-P-ethyl” etkili maddesini ihtiva eden, yaprak yüzeyinden alınan, çıkış sonrası kullanılan sistemik selektif bir yabancı ot ilacıdır.
MCPA + Dicamba HİACE® 420 SL, yabancı otların çıkışından sonra tatbik edilir. Beklenen üstün sonuçların alınması için yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde uygulanmalıdır.
Glufosinate ammonium “Glufosinate ammonium” etkili maddesini ihtiva eden bir yabancı ot ilacıdır . Etkili madde, yaprak ve sürgünlerden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarına kadar taşınır.
Mesotrione SEGMENT® 480SC, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancıotları başarıyla kontrol eden, bir yabancıot ilacıdır.
Tralkoxydim JUSTICE® 250 SC, “Tralkoxydim” etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup,etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir yabancı ot ilacıdır.