ÜRÜNLER
Fungusitler
Ürün Adı Etken Madde Ürün Özellikleri
Pyrimethanil ADROİT® 300 SC, kontak ve translaminar özellikte bir fungisittir. Domates ve bağda kurşuni küf ile elmada kara leke hastalıklarına karşı başarıyla kullanılır.
Chlorothalonil NEMASTAR® 500 SC, geniş etki alanlı kontak etkili bir fungisittir. Bu nedenle ilaçtan en yüksek başarı, hastalık başlamadan önce yapılan koruyucu uygulamalardan elde edilir.
Mancozeb + Metalaxyl Rezidüel ve sistemik özelliklere sahiptir. Sistemik bir fungusit olan Metalaxyl, 30 dakikada yeşil aksam tarafından alınır ve bitki öz suyu ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır.
Mancozeb Kontak etkili, koruyucu bir fungisittir. Etki mekanizmasından dolayı ilaç, hastalık görülmeden önce kullanılmalı ve ilaçlı mahlül ile yeşil aksam iyi bir şekilde kaplanmalıdır.
Cymoxanil UPGRADE® 50 WP, “cymoxanil” etkili maddesini ihtiva eden sistemik etkili bir fungisittir. Arbiter,Thewall gibi koruyucu fungusitlerle mükemmel bir kombinasyon oluşturur.
Difenoconazole SİNOCORE® 250 EC, koruyucu ve tedavi edici üstün özelliklere haiz “ triazol” grubundan sistemik bir fungisittir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa sürede yaprağın her tarafına taşınır.
Tebuconazole Koruyucu ve tedavi edici üstün özellikleri haiz "triazol” grubundan, sistemik bir fungusit olup, yeşil aksama tatbik edilir. Kısa sürede yeşil aksam tarafından absorbe edilir.
Penconazole Bağda genel olarak kullanılan diğer fungusit ve insektisitlerle karışım şeklinde kullanılabilir. Gerekli hallerde, yeni bir ilaçla uygulamalardan önce karışabilirlik testi yapılması önerilir.
Kresoxim-methyl REPLETE® 50 WG, kresoxim-methyl terkipli, koruyucu bir fungisittir. Yaprak dokuları içinde hareket kabiliyetine sahiptir (Translaminar etki).
Difenoconazole + Propiconazole NEBULA® 300 EC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Mancozeb + Dimethomorph ADANUS® MZ 69 WP, “dimethomorf” ve” mancozeb ” maddelerini ihtiva eden, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip çift etkili bir fungisittir.
Cyprodinil JUMPER® 50 WG, elmada karaleke ve kayısıda çiçek monilyası hastalıklarına karşı kullanılan, “methionine “ biosentezine engelleyerek çalışan sistemik bir ilaçtır.
Diethofencarb + Carbendazim PLAYER® 500 SC, domateste ve bağda kurşuni küf (Botrytis cinerea) mücadelesinde kullanılan çift etkili maddeli sistemik bir fungisittir.
Epoxiconazole + Carbendazim TENDANCE® 250 SC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Chlorothalonil THEWALL® 75WP geniş etki alanlı kontak etkili bir fungisitttir. Bu nedenle ilaçtan en yüksek başarı, hastalık başlamadan önce yapılan koruyucu uygulamalardan elde edilir. İlaçlı mahlul ile bitkilerde iyi bir kaplama yapılması tavsiye edilir.
Difenoconazole + Propiconazole WEAPON® 300 EC, çift etkili madde ihtiva eden, güçlü bir fungisit olup, bitkiyi hastalık amillerine karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edici olarak kullanılabilir.
Kresoxim-methyl FORECAST® 50 WG, kresoxim-methyl terkipli, koruyucu bir fungisittir. Yaprak dokuları içinde hareket kabiliyetine sahiptir (Translaminar etki).
Hymexazol BLOCKER® 36SL, "hymexazol" etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup,etki mekanizmasına göre Grup A3-32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.
Azoxystrobin ADVICE® 250 SC, "Azoxystrobin" etkili maddesini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup, etki mekanizmasına göre Grup C3-11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.
Famoxadone + Cymoxanil ERIAPRO®, "Famoxadone + Cymoxanil" etkili maddelerini ihtiva eden bir bitki koruma ürünü olup, etki mekanizmasına göre Grup 27, C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.