GEREKLİ BİLGİLER
Herbisit uygulamalarında zerrecik boyutunun önemi nedir ?
Herbisit uygulamalarında püskürtülen herbisit zerrelerinin küçük olması, herbisitin bitkiye girişini kolaylaştırır. Bu nedenle herbisit uygulamalarında ilaçlı su olabildiğince küçük zerreler halinde püskürtülmelidir. Bunu sağlamak için meme çapının küçültülmesi ve basıncın artırılması gerekmektedir. Ancak şuna da dikkat edilmeli. Zerreler küçüldükçe rüzgar ve hava akımıyla uçup meyve ağaçlarına ya da diğer kültür bitkilerine temas edebilir ve zarar oluşturabilirler. Bu nedenle rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Zerrelerin büyük olması yada aynı yerden birkaç kez geçilerek küçük zerrelerin birleşip damlacıklara yada ince bir sıvı tabakasına dönüşmesi ilacın etkisini azaltacaktır. Çünkü bu durumda herbisitin hem bitkiye girişi zorlaşacak hem de damlacıklar halinde olan ilaç yaprak üzerinden kayarak yere düşecek ve boşa gitmiş olacaktır.