GEREKLİ BİLGİLER
Herbisit uygulamalarında kullanılacak su miktarı nasıl hesaplanır ?

Herbisit uygulamalarında doz hesabı, insektisit, fungisit ya da yaprak gübresi uygulamalarından farklı olarak, (doz/litre su) yerine (doz/dekar) olarak yapılır.

Örneğin X herbisit ilacı hakkında doz 100 ml/da olarak verilir. Burada 100 ml’lik herbisitin bir dekarlık alanı ilaçlayacak şekilde su ile karıştırılması gerekir. Kullanılacak su oranının belirlenmesi için, ilaçlamada kullanılacak olan alet/makinenin kalibrasyon ölçüsü yapılır. Kalibrasyon ölçüsü ilaçlama esnasında 1 dekarlık alana harcanacak su miktarının tespit edilmesidir. Bu tespiti yapmak için, ilaçlama tankı su ile doldurulur, meme başlıklarının ucuna pratik olarak bidon vb bir kap takılır, bir dekarlık alan normal hızda ve uygun ilaçlama basıncında 1 dekarlık alan ilaçlanır. Memelerden kaplara dolan su ölçülerek bir dekarlık alana harcanan su miktarı ölçülür. Ve önerilen herbisit dozu bu miktardaki su ile karıştırılarak ilaçlama yapılır.

Sırt pulvarizatörlerinde de kalibrasyon ölçücü yapılmalıdır. Uygulayıcılar bu ölçümü yapmak için daha pratik yöntemler de kullanabilirler. Önemli olan bir dekara harcanan su miktarını tespit etmektir. Az su ile atılan herbisit yoğunluk olarak fazla olacak, fazla su ile atılan herbisit ise yoğunluk olarak düşük olacağından istenilen başarı tam olarak sağlanamayacaktır.

Herbisit uygulamalarında genel olarak kullanılan su miktarı ise dekara 10-40 litre arasında değişmektedir. Kullanılan ilaçlama aletine ve ilacın çeşidine göre bu rakamlar değişiklikler gösterir. Bu nedenle kalibrasyon ölçüsü yapmak ciddi anlamda fayda sağlar. Kalibrasyon ölçüsü yapılırken, normal ilaçlama hızı ve kullanılacak olan ilaç çeşidi için en uygun basınç hangisiyse o basınçta bu ölçüm yapılmalıdır. Çünkü basınç zerrelerin büyüklük/küçüklüğünü etkilemektedir.

Herisit uygulamalarında ilaç zerreciklerinin boyutu önemlidir.