GEREKLİ BİLGİLER
Herbisit seçimi neye göre yapılmalıdır ?

Öncelikle mücadele edilecek yabancı otun türüne uygun bir herbisit seçilmelidir. Burada yabancı otun tek ya da çok yıllık olması, dar ya da geniş yapraklı olması farklı herbisitlerin uygulanmasını gerektirir. Herbisit seçimini belirleyen bir diğer faktör yabancı otun hangi kültür bitkisinin içinde olduğudur. Çünkü amaç kültür bitkisine zarar vermeden yabancı otu ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda burada herbisitin kullanma zamanı da ön plana çıkar.

Genellikle kültür bitkilerine özelleşmiş bir takım yabancı otlar vardır. Örneğin hububat bitkileriyle genellikle yabani hardal, sarı ot, pelemir, köygöçüren adını verdiğimiz yabancı otlar topluluk oluşturur yani birlikte yaşarlar. Herbisitler, kültür bitkilerinin çeşidine ve içinde topluluk oluşturan yabancı otların türlerine göre, ekim öncesi, ekimle birlikte, çıkış öncesi, çıkış sonrası gibi zamanlarda kullanılmalıdır diye ruhsatlandırılırlar.

Bazı herbisitler her dönemde kullanılabildiği gibi bazıları sadece ekim öncesi toprağa ya da sadece çıkış sonrası yaprağa kullanılırlar. Toprak yapısı da herbisit seçimini etkiler. Çünkü farklı herbisitler farklı topraklarda farklı kalıcılık süresine sahiptirler. Örneğin kumlu toprakla humuslu toprak arasında; herbisitin toprağa tutunup kalması humuslu topraklarda daha fazladır. Aynı iki toprakta yağış olması halinde herbisit kalıntısı kumlu topraklardan yıkanmak suretiyle daha çabuk ortadan kalkar. Humuslu toprakta ise mikroorganizma faaliyetlerinin daha fazla olması herbisit kalıntılarının mikrobiyal parçalanma ile daha çabuk ortadan kalkmasına neden olur.

Kalıntı sorunu, hem toprak yapısının bozulmaması hem de gelecek sezon ekilecek kültür bitkisine zarar vermemesi yönünden önemlidir. Kısaca özetleyecek olursak, başta yabancı otun türü ve hangi kültür bitkisinin içinde olduğu, hangi dönemde uygulamanın yapılacağı, toprak ve iklim özellikleri göz önüne alınarak herbisit seçimi yapılmalıdır.

Doğru herbisit seçimi başarı şansını artıracaktır.